12.3.2019. ОДРЖАНА СКУПШТИНА ГОП-а БЕОГРАДА

На скупштини Градске организације пензионера разматрани су и усвојени Извештаји о раду за 2018., о финансијском пословању у истом периоду, као и Извештај Надзорног одбора и Финансијски план прихода и расхода за 2019.        Присутни су посебно разматрали и испуњавање планираних активности из донете програмске оријентације за период 2018. – 2022., као и задатке на реализацији онога што је планирано у 2019.