Расписан Оглас за слање пензионера на десетодневну бесплатну рехабилитацију у бањама Србије о трошку Фонда ПИО

Услови за стицање права за одлазак у бање ове, 2021. год., су:

  • да је корисник старосне, инвалидске или породичне пензије
  • да има пребивалиште на територији СР Србије
  • да пензија није већа од 29.378,00 дин.
  • да нема друга лична примања

Пријаве се подносе Удружењима пензионера на подручју филијале Фонда на којој корисник има пребивалиште, или у најближој организационој јединици Фонда.

Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.

Пријаве се примају до 31. маја 2021.

Шеснаестог радног дана од истека огласа биће објављена ранг листа оних који испуњавају услове. Евентуални приговор подноси се надлежној комисији у року од пет радних дана по њеном објављивању.