Предлог Републичком фонду ПИО да се продужи рок за расподелу солидарне помоћи најугроженијим пензионерима до краја фебруара 2021 године.

Ha основу анализе (почетком децембра 2020.г.) о току активности на спровођењу расподеле помоћи најугроженијим пензионерома, извршни органи Савеза пензионера Србије (САПЕНС) и Удружења пензионера Србије ,.Независност” (Удружење „Независност”) констатују да она не задовољава ни no обиму ни no року у коме би требало да се заврши.

Основни разлог за дати предлог су све оштрије мере Кризног штаба Србије за сузбијање вируса „Ковид 19″, чиме се сужава простор за очекивану социо-хуманитарну активност у спровођењу расподеле солидарне помоћи преко удружења, одбора и њихових месних организација. У условима све јачег дејства вируса „Ковид 19″ и мера које се предузимају на његовом сузбијању, констатује се да je утврђени рок од два месеца за ову активност веома кратак, посебно ако се зна да су старије особе највише изложене овој зарази без правог лека. По први пут види се и појава страха од заиста могуће заразе сваког и на сваком месту, na je и евидентно опадања ентузијазма код пензионера волонтера, на којима се и заснива читава активност.

Предлаже се да служба Републичког фонда ПИО размотри иницијативу  продужења рок и упути је члановима Управног одбора на одлучивање, чиме би се на најбољи начин завршила реализација свих предвиђених активности за пораст друштвеног стандарда пензионера у 2020 години.