Први октобар – међународни дан старијих људи

Међународни Дан старих установљен је Резолуцијом Генералне Скупштине Уједињених нација број 45/106 од 14. децембра 1990. године, а у Србији се  обележава од 1992. године.

Србија спада у земље које имају најстарије становништво у Европи и свету, по просечној старости (око 40,3г). Зато је и било логично да се баш у њој почне да организује Олимпијада 3Д, за коју је у извештају ЕУ истакнуто да представља најбољи пример “добре праксе” у Европи и да се такав модел у раду са старима треба да практикује и у другим земљама.

Од 2008. у  Србији се у част овог дана „приређују“ Олимпијаде спорта, здравља и културе трећег доба на којима је до сада (ове године је 16. по реду) учествовало више од 12.000 „такмичара“ у спортским дисциплинама, учесника у Књижевним и Ликовним колонијама и њихових гостију – познатих спортиста и уметника.

Са једне од ранијих прослава овог дана издвојен је део текста о старењу и старијима др Драгане Динић, научног истраживача Инстиута за политичке студије у Београду:

Основна сврха обележавања Међународног дана старијих људи јесте:

–        да се афирмише допринос старијих људи развоју и просперитету сопствене породице и локалне и шире друштвене заједнице и њихови радни, стварлачки и хуманистички потенцијали,

–        да се афирмишу морално-етичке и хуманистички вредности поштовања личности људског достојанства сваке остареле особе и искаже међугенерацијска солидарност, посебно деце и млађих према остарелим људима и подстиче пружање одговарајуће пажње и неопходних услуга,

–        да се искажу и сумирају резултати и достигнућа на плану хуманизације животних услова и унапређивања квалитета живота остарелих особа у одређеној локалној и широј друштвеној заједници,

–         да се  договоре и утврде програми будућих активности и мера на унапређивању социјалне сигурности и квалитета живота старих особа,

–        да се промовишу нови садржаји и модели деловања на плану побољшања социјалне сигурности и обезбеди размена искуства са другим земљама и на међународндом нивоу,

–        да се промовишу најоптималнији видови и модели ангажовања самих старих људи, и њихових интересних организација, у формулисању и осваривању развојне и текуће политике којом се утврђују животни услови и ниво социјалне сигурности у старости

У документима УН посебно се истиче да успех у остваривању развојних и текућих задатака у погледу унапређивања социјалне сигурности и квалитета живота у старости у многоме зависи од ангажованости центалних и локалних власти и од ефикасности деловања националног тела за област старења, као и од квалитета пртнерских односа успостављених између централних и локалних власти и интересних организација пензионера и старих људи.

У акцијама обележавања Међународног дана старијих људи учествују:

– предшколске и школске установе

– социјалне  и здравствене  установе

– хуманитарне, синдикалне, борачке и струковне  организације

– удружења пензионера и друштва за бригу о старим лицима

– културне  и спортске организације

– органи државне управе и локалне самоуправе.

Ефикасност и ефекти акција обележавања Међународног дана старијих људи у многоме зависи од ангажованости центалних и локалних медија.

Видови обележавања Међународног дана старијих људи подразумевају организовање пригодних:

–        академија и свечаних и стручних тематских скупова

–        културно-забавних и спортских приредби и изложби

–        такмичења и рекреационих актиности

–        међународних окупљања и посета

–        дистрибуције одговарајућих информативних штампаних материјала

–        радио и ТВ емисија и тематских новинских написа

У акцијама обележавања Међународног дана старијих људи учествују:

– предшколске и школске установе

– социјалне  и здравствене  установе

– хуманитарне, синдикалне, борачке и струковне  организације

– удружења пензионера и друштва за бригу о старим лицима

– културне  и спортске организације

– органи државне управе и локалне самоуправе.

Ефикасност и ефекти акција обележавања Међународног дана старијих људи у многоме зависи од ангажованости центалних и локалних медија.

Видови обележавања Међународног дана старијих људи подразумевају организовање пригодних:

–        академија и свечаних и стручних тематских скупова

–        културно-забавних и спортских приредби и изложби

–        такмичења и рекреационих актиности

–        међународних окупљања и посета

–        дистрибуције одговарајућих информативних штампаних материјала

–        радио и ТВ емисија и тематских новинских написа