ОД ЈАНУАРА 2020. ПЕНЗИЈЕ ВЕЋЕ ЗА 5,4%

Дилема око децимала је разрешена, јануарска повишица пензија биће 5,4 одсто. Једнократну помоћ пензионери су добили 4. новембра.                                                                                                                                             За исплату пензија са повишицом у државном буџету за идућу годину планира се 27 милијарди динара више, а тренутно је због новца потребног за исплату једнократне помоћи, буџет Пензијског фонда у ребалансу.          Према речима Зорана Ђорђевића, министра за рад, борачка и социјална питања Буџет Републичког фонда ПИО је око 668 милијарди динара, а очекује се да то повећање буде близу 9 милијарди. Након новембарских 5.000 динара помоћи, јануарски чек пензионерима доноси повишицу по швајцарској формули.                                                                                                                                                                                                                                              Швајцарска формула била је примењивана од 2003. године, али се већ 2006. због великог издвајања за пензије, од ње одустало и прешло на усклађивање само са инфлацијом, а од 2010. је уз кретање инфлације уведен и раст БДП-а.                                                                                                                                                                 Крајем 2014. због фискалне консолидације, прешло се на повишице у складу са могућностима буџета.               ГОП Београда  је била иницијатор примене швајцарског система, јер је предвидив за сваког пензионера, пошто зна шта га очекује и у смислу повећања и кретања пензија.                                                                                      Очигледно је да је у овом тренутку код нас швајцарски модел, по коме на раст пензија подједнако утичу плате и инфлација, праведан и одржив.                                                                                                                                                  У табели у прилогу дата су повећања за поједине категорије пензионера према досадашњим износима пензија.

10.000 – 10.540;  15.000 – 15.810;  20.000 – 21.080;  25.000 – 26.350; 30.000 – 31.620; 35.000 – 36.890;

40.000 – 42.160;  45.000 – 47.340;  50.000 – 52.700;  55.000 – 57.970; 60.000 – 63.240; 65.000 – 68.510;

70.000 – 73.780;  75.000 – 79.050;  80.000 – 84.320;  85.000 – 89.590;  90.000 – 94.860;  100.000 – 105.400;

132.065 – 139.196