Одржана Годишња скупштина ГОП-а

Градска организација пензионера Београда (ГОП) одржала је 23. 03. 2017. године своју Годишњу Скупштину на којој су размотрени и усвојени:

 

  • Извештај о раду ГОП-а за 2016. годину, са већим бројем прилога;
  • Извештај о финансијском пословању ГОП-а за 2016. годину;
  • Извештај Надзорног одбора ГОП-а за 2016. годину и
  • Финансијски план ГОП-а за 2017. годину.

 

Скупштина је усвајајући сва наведена документа, на предлог Извршног одбора ГОП-а, констатовала да су планирани задаци ГОП-а за 2016. годину успешно остварени, уз постепено проширивање и унапређивање обима активности. Посебно су повољно оцењене активности и резултати ГОП-а на:

a) функционисању Добровољног фонда солидарности пензионера (чији је оснивач ГОП и у чијем сатаву делује), који све више јача као: (1) позајмни-бескаматни-фонд пензионера, (2) фонд штедње, (3) посмртни фонд и (4) као стабилни материјални ослонац удружења пензионера (општинских и гранских)на остваривању њихових планова и програма, али је, такође, оцењено да је све то још знатно испод реалних могућности и стварних потреба;

б) сталном ширењу и унапређивању садржаја и нивоа Олимпијаде спорта, здравља и културе трећег доба и то како на домаћем плану и јачању међугенерацијске сардње, тако и на плану међународне сарадње и

в) добијању и реализацији ТВ емисије „ Треће доба“ на првом каналу РТС-а (сваке среде у 14 часова).

Истакнуто је да постоји добра сарадња пензионерских организација са општинским, градским и републичким органима власти и институцијама.

Било је речи о пoдршци Савезу пензионера Србије који жели да успостави чвршће, али и успешније основе за сарадњу са државним органима, што ће бити теме за разговор и одлучивање на нивоу Савеза пензионера Србије.