Изненадни одлазак СЕКЕ НЕШИЋ!

Изненада, без наговештаја, напустила нас је, увек љубазна, увек насмешена, увек спремна да изађе у сусрет онима који су јој се обраћали, Сека Нешић, „добра вила“ Градске организације пензионера Београда. Памтиће је, пре свих, бројни корисници Добровољног фонда солидарности пензионера, за које је, осим објашњења о њиховом правима, имала само речи подршке у невољама у којима су се обраћали за помоћ „свом“ Фонду. Увек расположена, увек весела, увек спремна на шалу… била је поуздани сарадник у припреми и реализацији бројних скупова пензионера различитим поводима. Сека, „њихова“, „наша“, Сека годинама је беспрекорно организовала одлазак и повратак аутобуса за учеснике Олимпијада трећег доба у Врњачкој Бањи, поделе пакета помоћи пензионерима Београда, бројне састанке разних тела ГОП-а Београда, заједничке акције припадника трећег доба на акцијама чишћења приобаља Саве и Дунава… Нека поштовање према Секи буде темељ незаборава и сећања током наших трајања!