Бесплатна рехабилитација пензионера у бањама – рок за подношење пријава 15. март 2017.

Поводом Одлуке Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о бесплатној рехабилитацији пензионера, Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, посетио је Градску организацију пензионера Београда. Скупу су присуствовали и председник УО РФ ПИО Бранислав Митровић и директорка РФ ПИО Драгана Калиновић, као и Василије Белобрковић, председник ГОП Београд, Ђуро Перић, председник Савеза пензионера Србије и председници градских организација пензионера.
Оглас за пријаву пензионера за бесплатну рехабилитацију у 2017. години. објављен је 1., а пријаве се подносе организацијама пензионера корисника  до 15. марта. За друштвени стандард пензионера ове године је обезбеђено 33 милиона динара више него прошле године – 393,96 милиона динара.
Од укупне суме највећи део – 93,3 одсто, намењен је за бесплатну рехабилитацију пензионера у бањама. Преостала средства усмеравају се на још два вида друштвеног стандарда пензионера – за солидарну помоћ у храни, лековима, огреву и сл., односно за културне и спортскорекреативне активности пензионера.

Оглас за пријем захтева објављен је у “Гласу осигураника” 1. марта 2017.