Velimir Miličić imenovan za sekretara GOP-a

Na sednici Izvršnog odbora Gradske organizacije penzionera Beograda (GOP), održanoj 16.03. 2017. godine , Izvršni odbor GOP-a, na predlog predsednika, jednoglasno je imenovao sekretara Gradske organizacije penzionera, gospodina Velimira Miličića, dipl. ek.

 

Fotos Velja. za sajt.

 

 

Biografija

Rođen 06.02.1949. godine, u Šavniku. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Nikšiću, a Ekonomski   fakultet  u  Beogradu. Penzionisan jeu novembru 2014. godine, a radno iskustvo stekao  radeći  na  sledećim poslovima :

Tržišni inspektor u Republičkom i Gradskom sekretarijatu za inspekcijske poslove Beograd.

Predsednik privremenog poslovodnog organa, zatim direktor u Ugostiteljskom preduzeću  “Dalmacija”  Beograd ;

Zamenik Gen.  direktora  u  Ugostiteljskom preduzeću “ Stari grad ” ;

Generalni direktor  A.D. “ Srbocoop “ export- import ;

Zamenik Generalnog direktora hotela “ Interkontinental – Beograd “ –

Direktor  “ CG Budva”  i hotela “ MOC – Alet ” –     “Genex “ – Bečići ;

Direktor Profitnog centra “ Ugostiteljstvo” ; – Zamenik direktora TC “ Kopaonik – Co  “International CG” – ( hotel “ Grand “, “ Konaci “..);

Direktor filijale Voždovac, u Poreskoj upravi Republike Srbije ;

Stalni sudski veštak za ekonomsko – finansijsku oblast pri  Ministarstvu   pravde  Republike Srbije

Rešenjem Vlade Republike  Srbije ,imenovan za Predsednika Upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Srbije  i na toj dužnosti bio  do decembra 2016. godine.

Oženjen suprugom Biljanom sa kojom ima dve kćerke i sedmoro unučića.