Stavovi IO GOP-a o usklađivanju penzija i povraćaju umanjenih iznosa

На основу расправе на седници Извршног одбора усвојени су следећи закључци:

  1. У циљу проналажења економски одрживе и друштвено прихватљиве формуле за усклађивање пензија (једном или два пута годишње), сматра се да би требало прихватити ШВАЈЦАРСКУ ФОРМУЛУ, односно да се пензије усклађују са 50% од раста инфлације и 50% од раста просечних зарада запослених.
  2. С обзиром да су се стекли сви неопходни услови, снажно се  подржава иницијатива да се  пред надлежним државним органима покрене иницијатива у циљу повраћаја умањених износа пензија од октобра 2014 до септембра 2018 г., у складу са одредбом члана 58 Устава и ставом Уставног суда Србије.