Senior servis – partneri

“Senior servis”, odnosno njegov menadžment ugovara razne vrste usluga za potrebe članova Fonda solidarsnosti penzionera kao i svih ostalih penzionera, preko Udruženja penzionera opština (UPO) i Granskih udruženja penzionera (GUP) sa raznim firmama, uz značajne popuste, koje rade u interesu penzionera i svih starijih osoba Beograda i Srbije.

N – SPORT, d.o.o.

N – SPORT, d.o.o.

N - SPORT, d.o.o., Beograd, ul. Autoput Beograd-Novi Sad 150a, tel.: 011/377-8901, faks: o11/377-8902, E-mail: ...

više informacija...
GARFFILD d.o.o.

GARFFILD d.o.o.

GARFFILD d.o.o. , Beograd, ul. Vojvođanska 368, tel.:064/012-9777 061/14-10792; e-mail: garffild.rs@gmail.com i sajt: www. garffild.rs, ...

više informacija...
DUNAV OSIGURANJE

DUNAV OSIGURANJE

KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o. Beograd, ul. Makedonska 4, Glavna filijala građana, ul. Ustanička 128, tel.:011/3474-907 i ...

više informacija...
DDOR NOVI SAD a.d.o.

DDOR NOVI SAD a.d.o.

DDOR NOVI SAD a.d.o., Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br.8, tel. 021/488-60-00, Filijala ‘’Beograd’’, Beograd, ...

više informacija...
INSTITUT ZA REHABILITACIJU

INSTITUT ZA REHABILITACIJU

INSTITUT ZA REHABILITACIJU, Beograd, Sokobanjska br.17, tel. 011/266-73-43 i 011/824-14-24 - obavezao se da penzionerima ...

više informacija...
SIMBEX d.o.o.

SIMBEX d.o.o.

SIMBEX d.o.o., Novi Sad, Vojvode Bojovića br.4, tel.021/422-560 - obavezao se da penzionerima omogući nabavku ...

više informacija...
AUDIOVOX d.o.o.

AUDIOVOX d.o.o.

AUDIOVOX d.o.o., Beograd, Zeleni venac br.6/1, tel. 011/263-28-27 - obavezao se da članovima Gradske organizacije ...

više informacija...
SENIOR PLUS d.o.o.

SENIOR PLUS d.o.o.

SENIOR PLUS d.o.o., Beograd, Lipovački put br.13, tel. 011/787-50-40 - nudi dva visokokvalitetna doma za ...

više informacija...
AKCIONARSKO DRUŠTVO ĐURO SALAJ

AKCIONARSKO DRUŠTVO ĐURO SALAJ

AKCIONARSKO DRUŠTVO ĐURO SALAJ, Beograd, Nemanjina br.28, tel. 011/361-92-23 - obavezalo se da preko univerziteta ...

više informacija...
VITARELAX d.o.o.

VITARELAX d.o.o.

VITARELAX d.o.o., Novi Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića br.76, tel. 011/212-95-13 - obavezao se da omogući ...

više informacija...
RECREATOURS d.o.o

RECREATOURS d.o.o

РЕКРЕАТУРС д.о.о, Београд, ул. Балканска 40 (Светлана Кузмановић, тел: 011/6649-057, факс: 011/66-49-092, E-мail: svetlana.kuzmanovic@gmail.com) обавезао ...

više informacija...