Rok za podnošenje zahteva za besplatnu rehabilitaciju penzionera u ovoj godini produžen do 20. marta

Iz republičkog Fonda PIO saopšteno je da je rok za podnošenje zahteva za besplatnu rehabilitaciju penzionera u ovoj godini produžen do 20. marta.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u trajanju od 10 dana u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima tokom 2017. godine, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i čija penzija iznosi do 23.799,00 dinara.

Ovo pravo imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednici koji osim penzije koja je niža od navedenog iznosa, nemaju druga lična primanja.

Pravo na korišćenje besplatne rehabilitacije imaju korisnici penzija koji to pravo nisu koristili u poslednjih pet godina, a u besplatnu rehabilitaciju uključeni su i troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda.

Fond će snositi troškove smeštaja i prevoza za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, kao i za pratioca slepog lica koje ostvari pravo na rehabilitaciju.

Prijave se podnose organizacijama korisnika penzija, prema mestu prebivališta, a korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.

Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Od ukupnih sredstava za društveni standard korisnika penzija (396,96 miliona dinara), a na osnovu visine izdvojenih sredstava za besplatnu rehabilitaciju, u jednoj od 25 srpskih banja, ove godine će boraviti oko 12.500 penzionera.