RECREATOURS d.o.o

РЕКРЕАТУРС д.о.о, Београд, ул. Балканска 40 (Светлана Кузмановић, тел: 011/6649-057, факс: 011/66-49-092, E-мail: svetlana.kuzmanovic@gmail.com) обавезао се на туристичку понуду својих објеката пензионерима и члановима њихових породица (4.000 кревета у „Бисерној обали“ – Чањ, „Шумадији“ – Рафајловићи, „Борјак“ и „Слатина“ – Врњачка Бања, Сребрно језеро, Копаоник и Златар) и то за 15% нижом ценом у вансезони, а 13% у сезони, са већ устаљеним начином плаћања у више рата.