Projekat humanitarne pomoći invalidnim i siromašnim licima Beograda

Projekat humanitarne pomoći invalidnim i siromašnim licima Beograda
 

Krajem 2009. i početkom 2010. godine predstavnici Gradske organizacije penzionera Beograda u saradnji sa čelnicima UPO i GUP održali su niz sastanaka u Gradskoj upravi i to uvek na temu kako pomoći najugroženijim kategorijama građana Beograda (siromašnim i bolesnim), a u tom okviru i najugroženijim penzionerima svih kategorija (starosnim, invalidskim, porodičnim, poljoprivrednim i penzionerima samostalnih delatnosti).

Zaslugom i uz pomoć naših predstavnika PUPS-a u organima vlasti Grada Beograda (Milana Krkobabića, Vladana Đukića, Darka Božića I dr.) uspeli smo da se predstavimo kao respektabilna organizacija civilnog sektora, kao dobro organizovana nedobitna, socio-humanitarna organizacija, sa ukupno velikim brojem penzionera (sa niskim primanjima i onih koji su socijalno ugroženi) i sa dobrom mrežom naših udruženja, koja teritorijalno pokrivaju ceo grad. Po toj osnovi, preko Budžeta grada Beograda, obezbeđeni su uslovi za rad GOP-a, UPO I GUP na pružanju humanitarne pomoći bolesnim, invalidnim i siromašnim penzionerima Beograda i to u 2009., 2010., 2011. i 2012. godini.

Vrednost angažmana GOP-a na ovu temu potvrđuje i priznanje Agencije grada Beograda za evropske integracije i saradnju sa udruženjima, kojim je GOP proglašen ‘’Zvezdom Beograda 2012’’, kao jedan od najboljih programa organizacija civilnog društva Beograda.