ODRŽAN VII KONGRES SINDIKATA PENZIONERA SRBIJE

Kongresu je prisustvovala i Darija Кisić Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koja je tom prilikom izjavila da će Vlada Srbije nastojati da povećenje penzija u narednom periodu bude veće , jer je rast ekonomske aktivnosti u zemlji, praćen rastom zaposlenosti i zarada, rezultirao  rastom prihoda od doprinosa. To je dovelo do pada deficita u finansiranju isplate penzija, a time i smanjenja iznosa dotacija iz budžeta, kojima se obezbeđuje redovna isplata penzija i drugih prava koja isplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje”. Održan je i okrugli sto na temu “DRUŠTVENI I MATERIJALNI POLOŽAJ PENZIONERA”.Učesnici Okruglog stola su se složili da društveni i materijalni položaj penzionera i ostalih lica trećeg doba nije na zadovoljavajućem nivou. Najvažniji zaključci posle rasprave su:

– Aktivnosti na očuvanju stečenih prava po osnovu PIO, kao i na podizanju nivoa životnog standarda starih lica, ubuduće će zajednički voditi reprezentativni sindikati zaposlenih, kao i sindikati i ostala udruženja penzionera koja deluju na nivou Republike;

– Neophodno je odmah pronaći adekvatno rešenje za vraćanje duga penzionerima čije su penzije umanjivane u periodu od 2014. do 2018. godine, na osnovu Zakona o privremenom načinu obračuna penzija.