O GOP-u, osnivači, istorijat, upravljačka struktura, rezultati

Istorijat: 

Upravljačka struktura:

  • Skupština

Skupština je najviši organ GOP-a i čine je sve članice GOP-a. Članove skupštine biraju UPO po dva, a GUP po jednog člana. Na osnovu odredbi Statuta GOP-a, na izbornoj sednici Skupštine GOP-a, održanoj 9.02.2023. godine doneta je ODLUKA O IZBORU RUKOVODSTVA I RADNIH TELA GOP-a ZA PERIOD OD 2023. – 2027. 1.Predsednica GOP-a  Ružica Belanović,                                                    2.Potpredsednici: Slobodan Rebić (UPO Vračar), Slobodanka Ilić (UP BPŠ) i Petar Nikolić (UPO Obrenovac)                                                                                               3. Nadzorni odbor GOP-a:  Milan Ćirković – predsednik, Simeon Stanisavljević-član i Petar Košutić-član                                                                                                          4. Sekretar GOP-a  Aleksandra Nešić

  • Izvršni odbor GOP-a

Izvršni odbor je izvršni organ GOP-a. Članovi su:

1. Ružica Belanović, predsednica

2. Rebić Slobodan, potpredsednik, UPO Vračar
3. Slobodanka Ilić, popredsednica, UP BPŠ
4. Petar Nikolić, potpredsednik, UPO Obrenovac
5. Milka Vučićević, Voždovac
6. Mirjana Tovilović, UPO Zvezdara
7. Slobodan Petrović, UPO Lazarevac
8. Miloš Kostić, UPO Čukarica
9. Zoran Avramović, UPO Palilula
10. Slobodan Lukić, UPO Grocka
11. Miodrag Pribilović, UPO Savski Venac
12. Vidosava Daskalović, UPO Rakovica
13. Zoran Živić, UPO Mladenovac
14. Slađana Plavšić, OUP Stari Grad
15. Borisav Simić, UPO Surčin
 

Predsednica

Ružica Belanović

Rođena je 08.08.1952.godine u Jagodini, gde je i završila Gimnaziju. Pravni fakultet je završila u Beogradu i ima položen pravosudni ispit.  Kao diplomirani pravnik radila je  kao sudija za prekršaje i u JKP, Beogradske elektrane, gde je obavljala poslove šefa pravne službe i pomoćnika generalnog direktora za pravne poslove                             Volonterski  je obavljala funkcije u dobrovoljnom vatrogastvu kao sekretar Vatrogasnog saveza Beograd i kao podpredsednik Vatrogasnog saveza Srbije                                                                      U periodu od 2014.godine do 2020.godine obavljala je funkciju podpredsednika Udruženja penzionera gradske opštine Novi Beograd, a 2020.godine izabrana je za predsednika Udruženja penzionera gradske opštine Novi Beograd. Govori engleski jezik.  

                                    This image has an empty alt attribute; its file name is Foto-Ruzice-Blag.-copy-2.jpg

 Potpredsednik

Slobodan Rebić

Slobodan Rebić je rođen 15.10.1946. godine u mestu Daničići, opština Foča, Republika Bosna i Hercegovina.
Završio je Prirodno-matematički fakultet.
Ima dugogodišnje radno iskustvo u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije sa najznačajnijim zaduženjima:
-Načelnik odeljenja unutrašnjih poslova Vračar i
-Pomoćnik načelnika Uprave policije u SUP-u grada Beograda,do 2001. godne, kada je penzionisan.
-Predsednik Udruženja penzionera Vračara u dva mandata.
-Član Izvršnog odbora Saveza penzionera Srbije.
-Potpredsednik Gradske organizacije penzionera Beograda.
-Odbornik u Skupštini opštine Vračar u dva saziva ispred PUPs-a Vračar.
Priznanja – Odlikovan je Medaljom rada i Ordenom sa zlatnim vencem.
Služi se engleskim i ruskim jezikom.
Oženjen je i ima troje dece.

Slobodan Rebić

Potpredsednica

Slobodanka – Ceca  Ilić

Rođena sam 07.09.1949. godine, u Novom Sadu. U januaru 1950. godine sa roditeljima se selim u Beograd gde i sada živim.                  Završila sam osnovnu i srednju Ekonomsku školu u Beogradu. Upisala sam Višu Ekonomsku školu i nakon završene prve godine studija u januaru 1970. godine ( na drugoj godini.studija) napuštam studije, jer mi otac umire, a majka je teško bolesna. Za nepune tri godine izgubila sam baku, tatu i mamu. Radila sam preko studentske organizacije kao član Omladinske organizacije Starog grada.                U martu 1970. godine sam zasnovala radni odnos u Poštanskoj štedionici (sadašnji naziv ” Banka Poštanska štedionica AD “). Radila sam na poslovima : međunarodnog sektora bankarstva, sektora tekućih računa, sektora platnog prometa i. sektoru kredita sa građanima. Penzionisala sam se 01.07.2006. godine. Učlanila sam se u Udruženje penzionera Banke Poštanske štedionice AD 2008. godine i u martu 2009. godine postajem član Izvršnog odbora Udruženja penzionera Banke Poštanske štedionice AD.                                         Iskustvo u organizaciji-penzionera: Imenovana sam 2011. godine kao organizator svih vidova aktivnosti radi poboljšanja standarda članova Udruženja penzionera Banke Poštanske štedionice AD.            Od 25.03.2014. – 30.10.2018. godine bila sam podpredsednik Udruženja penzionera Banke Poštanske štedionice AD i obavljala sam poslove: sekretara, finansiskog poslovanja i organizatora svih vidova aktivnosti za Udruženje penzionera Banke Poštanske štedionice AD. Dana 30.10.2018. godine izabrana sam za Predsednika Udruženja penzionera Banke Poštankse štedionice AD, gde i dalje obavljam tu dužnost. Moj motiv rada je : TOPLA REČ, RAZUMEVANJE I POŠTOVANJE ČOVEKA. Svakome, a pogotovo penzioneru, potrebni su: TOPLA REČ, RAZUMEVANJE, DRUŽENJE I MATERIJALNA POMOĆ. “STAROST JE LEPŠA KAD SE OSEĆAŠ SRETNIM, ZADOVOLJNIM I KADA ZNAŠ DA NISI SAM I DA NEKO BRINE O TEBI”.

Potpredsednik

Petar Nikolić

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *