Udruženje penzionera opštine Mladenovac

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera opštine Mladenovac
ADRESA UDRUŽENJA : Janka Katića br.29, 11400 Mladenovac
TELEFON UDRUŽENJA : 011/8230-700
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 07055889
PIB UDRUŽENJA : 102458800
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 205-38457-50
POSLOVNA BANKA : Komercijalna banka a.d. Beograd
BROJ PENZIONERA OPŠTINE: 0
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Đorđević Dragica
BROJ TELEFONA : Telefon predsednika udruženja 011/8230-700

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja

Sekretar udruženja
Jovanović Gordana


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora