KONTAKTA

KONTAKTA
 

KOMPANIJA KONTAKTA, Beograd, tel.:011/3287-183, e-mail: kontakt@kontakta24.com, sajt:www.kontakta24.com, koju zastupa Predrag Nikolić, svoje usluge je namenila pre svega starijim osobama koje žive same, osobama sa invaliditetom, kao i svima koji se nalaze u stanju povećane potrebe za sigurnošću. Usluge podrazumevaju pomoć kod: (1) zdravstvenih i psiholoških kriza, (2) padova usled teže pokretljivosti, (3) vanrednih slučajeva (požar, provala,, lična ugroženost bilo koje vrste i slično), (4) razgovora usled usamljenosti i (5) ostalih situacija gde su potrebni brza reakcija, stručnost i topla reč.