Udruženje penzionera Jugoslovenskog rečnog brodarstva

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera Jugoslovenskog rečnog brodarstva
ADRESA UDRUŽENJA : Kneza Miloša br.82, 11000 Beograd
TELEFON UDRUŽENJA : 011/3582-438
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 6907571
PIB UDRUŽENJA : 102088464
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 205-27776-83
POSLOVNA BANKA : Komercijalna banka a.d. Beograd
BROJ ČLANOVA UPO: 480

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Jezdimir Pantelić
BROJ TELEFONA : 063/826-07-89

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora