O fondu

Svedoci smo da humani odnos prema penzionerima gubi bitku protiv biznis-interesa, države, a ponekad i porodice, jer se penzioneri vrlo često tretiraju kao balast društva. Penzioner koji napuni 65 godina, nema mogućnosti, kao svaki građanin Srbije, da koristi kredit kod banke ili da kod osiguravajućih kuća osigura život, bez obzira na njegovu kreditnu sposobnost, pouzdano jemstvo i zdravstveno stanje. Sličnih primera ima i više, ali je svima zajedničko to što se poslovnom politikom banaka i osiguravajućih kuća penzioneri diskredituju kao mogući korisnici kredita, kupci roba i osiguranici, a diskriminišu kao građani što je sve u suprotnosti sa zakonima iz oblasti bankarstva i osiguranja i sa Ustavom Srbije.

Penzioneri, svesni obima i sopstvene ekonomske snage, stalno očekuju da im se priđe na pošten i uvažavajući način. Samo penzioneri Beograda godišnje prime preko 145 milijardi dinara na ime penzija, što u masi predstavlja ne samo značajnu kupovnu moć, nego i svojevrstan ekonomski potencijal, koji bi se mogao racionalnije i efikasnije koristiti u interesu penzionera (raznovrsne i specifične usluge po nižim cenama) i države (jačanje sektora usluga, povećanja zaposlenosti i dr.).

U takvim nepovoljnim društvenim okolnostima, Gradska organizacija penzionera Beograda (GOP) odlučila je da pruži pomoć penzionerima. GOP je obrazovao Dobrovoljni fond solidarnosti penzionera (FS) zasnovanog na principima dobrovoljnosti, samopomoći i solidarnosti.

Visina samopomoći ili članarine je 1% od ukupne visine mesečnih primanja penzionera, a koristi se za sledeće namene:

  1. 2/3 od tog iznosa, odnosno 67% odvaja se za:

a) životno osiguranje, odnosno za isplatu porodici preminulog člana FS pun iznos njegove penzije,

b) dobijanja kratkoročne beskamatne pozajmice, u zavisnosti od broja članova FS u svakom Udruženju penzionera opštine (UPO) i

c) pravo na potpuni povraćaj ovih sredstava posle 100 mesečnih uplata.

  1. 20% za rad i ostvarivanje planova i programa UPO;

  2. 9% za stručno i zakonito funkcionisanje, rad i poslovanje FS;

  3. 4% za ostvarivanje plana i programa GOP-a.

Članovima FS obezbeđene su i druge pogodnosti preko “Senior servisa”. GOP “Senior servisom” želi da svim penzionerima bude garant da će svaki član FS dobiti kvalitetnu robu ili uslugu, po nižoj ceni i punoj poslovnoj i ličnoj sigurnosti. GOP je sa 20 firmi zaključio Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji.

Fond solidarnosti nema dobiti, nema anonimni kapital, okrenut je interesima svojih članova i broj članova FS ima stalni trend rasta.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *