DDOR NOVI SAD a.d.o.

DDOR NOVI SAD a.d.o., Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br.8, tel. 021/488-60-00, Filijala ‘’Beograd’’, Beograd, Maršala Birjuzova br.3-5, tel. 011/202-70-05 – obavezao se da svim penzionerima pruži jedinstven paket osiguranja na našem tržištu – 24 časa hitne kućne popravke i kućne pomoći i nege. Za samo 300 dinara mesečno, non stop, pozivom samo jednog telefonskog broja, stručna lica će u najkraćem roku doći u vaš dom, rešiti nepredviđene kvarove i pružiti usluge pomoći u kući četiri sata dnevno. Takođe će organizovati smeštaj za rođake koji žele da vas obiđu ukoliko ste na bolničkom lečenju posle nezgode, duže od 72 sata i pokriće troškove puta. Jednim osiguranjem obuhvaćeni su penzioner – nosilac osiguranja i njegov bračni drug.
Na raspolaganju su i druge vrsta osiguranja u ponudi DDOR-a (osiguranje imovine, vozila i dr.).