Advokat MAJA JOVANOVIĆ

Advokat MAJA JOVANOVIĆ
 

Advokat MAJA JOVANOVIĆ, Beograd, ul. Požarevačka 3, tel.: 011/244-11-15, faks: 011/244-11-16, E-mail: mayajovanovic.adv@gmail.com, obavezala se na pružanje advokatskih usluga penzionerima uz odobravanje popusta od 30%-35%  od važeće advokatske tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata.