САОПШТЕЊЕ САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Савез пензионера Србије поздравља најављено повећање пензија, као и једнократну новчану помоћ свим пензионерима, што ће допринети побољшању материјалног положаја нас који смо имали разумевања за одлуке Владе, у ситуацији када је требало успоставити финансијску стабилност у држави. Пензионери су дали директан допринос стабилности националне економије у претходном периоду, а консолидоване финансије у држави показују да је одлука Владе о привременом умањењу пензија имала свог смисла и ефекта.
Влада Србије добро разуме који су терет поднели пензионери због умањења пензија. Због тога је и њен председник Александар Вучић често истицао потребу за побољшањем материјалног положаја пензионера, обзиром да су резултати финансијске консолидације повољни и да су створени услови за исплате једнократне новчане помоћи и повећање пензија.
Савез пензионера Србије даје пуну подршку мерама које предузима Влада Србије и Министарство за рад, борачка и социјална питања у циљу економског и укупног развоја и напретка Србије. У том контексту, Савез пензионера Србије очекује да се, што је могуће пре, утврди и трајање Закона о привременом смањењу пензија, јер је то од опредељујућег значаја за пензионере Србије.
Савез пензионера Србије Ђуро Перић, председник