Одржана виртуелна седница Годишње скупштине ГОП-а

У складу са сигурносним мерама Кризног штаба Републике Србије, одржана је виртуелна седница годишње Скупштине ГОП-а, 06. маја 2021. године са следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

  1. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине ГОП-а;
  2. Извештај о раду ГОП-а за 2020. годину (са прилозима);
  3. Извештај о Финансијском пословању ГОП-а за 2020. годину;
  4. Извештај Надзорног одбора ГОП-а за 2020. годину;
  5. Финансијски план прихода и расхода ГОП-а за 2021. годину и
  6. Избор новог потпредседника ГОП-а и предлог за члана Извршног одбора Савеза пензионера Србије.

Од укупно 52 члана Скупштине ГОП-а, путем гласачког листића, заокруживањем речи „ ЗА“ или „ПРОТИВ“, за сваку тачку дневног реда гласали су, у периоду од 06. до 10. маја 2021.год. ,43 члана Скупштине ГОП-а и то: Василије Белобрковић, председник ГОП-а, 34 члана Скупштине ГОП-а из Удружења пензионера општина (УПО): Земун, Гроцка, Раковица, Чукарица, Младеновац, Лазаревац, Врачар, Сопот, Барајево, Вождовац, Нови Београд, Палилула, Стари Град, Обреновац, Сурчин, Савски Венац, Звездара и 7 чланова Скупштине ГОП-а из Гранских удружења пензионера (ГУП): Железничар, Банка Поштанска штедионица, ЈАТ, Савезни МУП, Градски МУП, Југословенско речно бродарство и Клуб Електродистрибуција Београд.

Из оправданих разлога, вероватно, због постојања пандемије вируса КОВИД 19 нису се изјаснили чланови Скупштине ГОП-а из ГУП: Републички МУП, Савезно министарство иностраних послова, Геодетски пензионери, Здравствени радници , ПТТ, Народна банка Србије, Лола Железничар, Иван Милутиновић-ПИМ, Клуб РТС и Клуб „Ласта“

Све тачке дневног реда усвојене су већиином гласова (81%).од укупног броја чланова Скупштине ГОП-а.