ЗАКАЗАНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ГОП-А БЕОГРАДА ЗА 9.2.2023

У четвртак, 9. фебруара 2023. биће одржана Изборна скупштина ГОП-а Београда у седишту организације, у Париској 9. ПОчетак рада Скупштине предвиђен је за 11.00 часова.

Дневни ред:

1. Отварање седнице Скупштине ГОП-а;

2. Избор радног председништва и радних тела;

3. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине ГОП-а

4. Усвајање Извештаја о раду ГОП-а за 2022. годину

5. Усвајање Извештаја Надзорног одбора ГОП-а за 2022. годину

6. Усвајање Програма рада ГОП-а за период 2023-2027. године

7. Усвајање пречишћеног текста Правилника о Добровољном фонду солидарности

8. Разрешење досадашњих органа ГОП-а

9. Избори за руководство ГОП-а: Председника, два Подпредседника, Извршног одбора, Радних тела и Секретара

10. Избор чланова Скупштине Савеза пензионера Србије

11. Предлагање кандидата за Органе Савеза пензионера Србије

12. Текућа питања.

Извештај о раду ГОП-а (Тач.4.), Извештај Надзорног одбора (Тач. 5) и Прогтрам рада ГОП-а за период 2023-2027. објављени су на страници ДОКУМЕНТАЦИЈА.